Red Kangaroo at

GarLyn Zoo Wildlife Park

 

 

 

 

There are 3 Red Kangaroo at the zoo

 

 Red Kangaroo at GarLyn Zoo   Kangaroo at GarLyn Zoo   Red Kangaroo Close Up at GarLyn Zoo